Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

United Nations Development Programme - UNDP's first Youth Global Programme for Sustainable Development and Peace

United Nations Development Programme - UNDP's first Youth Global Programme for Sustainable Development and Peace – Youth-GPS (2016-2020), is a 5-year global programmatic offer on youth empowerment, designed to sharpen the organization’s response to the challenges young people face worldwide, boost the implementation of UNDP’s Youth Strategy 2014-2017, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security.
Youth-GPS is a systematic response to the concerns young people have expressed in global, regional and national forums, and the growing demand at all levels for cutting-edge and strategic support in youth programming in all development contexts.
Learn more here: http://bit.ly/2odETi0
United Nations Development Programme-Undp του από τον πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα νεολαίας για την αειφόρο ανάπτυξη και ειρήνη - νεολαία-GPS (2016-2020), είναι μια 5 χρονη παγκόσμια προγραμματικής προσφορά νεότητας χειραφέτηση, σχεδιασμένο να οξύνει την οργάνωση είναι απάντηση σε Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε παγκόσμιο επίπεδο, να ενισχύσει την εφαρμογή του παηε είναι στρατηγική για τη νεολαία 2014-2017, η ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και το συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψήφισμα 2250 για τη νεολαία, την Ειρήνη και την ασφάλεια.

Νεολαία-Το GPS είναι μια συστηματική απάντηση στις ανησυχίες τους νέους έχουν εκφράσει σε παγκόσμιο, περιφερειακό και Εθνικό Φόρουμ, και την αυξανόμενη ζήτηση σε όλα τα επίπεδα για πρωτοποριακό και στρατηγική υποστήριξη στη νεολαία του προγραμματισμού σε όλα τα αναπτυξιακά πλαίσια.

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2odETi0

#Youth2030 #sdgs #globalgoals #un4youth


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου