Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

United Nations Office for Outer Space Affairs (Unoosa)

On 12 April 1961, Soviet citizen Yuri Gagarin opened the way for space exploration for the benefit of all humanity by taking the first human space flight.
Every year on this day, we celebrate this milestone by observing the International Day of Human Space Flight (http://bit.ly/2ptvK1t), by reaffirming the important contribution of space science and technology in achieving the sustainable development goals and increasing the well-being of States and peoples, as well as ensuri...
Δείτε περισσότερα
Στις 12 Απριλίου 1961, ο σοβιετικός πολίτης γιούρι γκαγκάριν άνοιξε το δρόμο για την εξερεύνηση του διαστήματος για το καλό όλης της ανθρωπότητας, παίρνοντας το πρώτο ανθρώπινο Διαστημική Πτήση.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γιορτάζουμε το ορόσημο παρατηρώντας τη διεθνή ημέρα των ανθρωπίνων Διαστημική Πτήση (http://bit.ly/2ptvK1t), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας στην επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και να αυξήσουμε την ευημερία των κρατών και των λαών, Καθώς και η εξασφάλιση της πραγμάτωσης της φιλοδοξία τους και να διατηρήσουν διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς.

Διάβασε τα μηνύματα για μελλοντικές εξερευνητές του διαστήματος που καταρτίζονται από την United Nations Office for Outer Space Affairs (Unoosa)http://bit.ly/2osOD7b

#Sdgs #globalgoals #youth2030 #un4youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου