Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Opportunity for Youth!


Opportunity for Youth! Be one of the 1000 talents meeting in Denmark to co-create new solutions for the #SDGs Apply: http://unleash.org/
Ευκαιρία για τα νιάτα! Είναι ένα από τα 1000 τάλαντα συνάντηση στη Δανία να συν-Δημιουργούμε νέες λύσεις για το #sdgs εφαρμόζονται: http://unleash.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου