Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Do you believe in a bright future for our planet and have a big environmental idea?
Each year, six young people – one from each global region – will be named Young Champions of the Earth by UN Environment. These winners receive seed funding, intensive training, and tailored mentorship to help them bring their big environmental ideas to life. Apply today! http://www.unep.org/youngchampions/
Πιστεύεις σε ένα λαμπρό μέλλον για τον πλανήτη μας και έχουν μια μεγάλη περιβαλλοντική ιδέα;

Κάθε χρόνο, έξι νέοι άνθρωποι - ένας από κάθε παγκόσμια περιοχή - θα ονομαστεί νέοι πρωταθλητές της γης από UN Environment. Αυτές οι νικητές δέχονται σπόρο χρηματοδότηση, εντατική εκπαίδευση, και εξατομικευμένη καθοδήγηση για να τους βοηθήσει να φέρει το μεγάλο τους περιβαλλοντικούς ιδέες στη ζωή. Ισχύει σήμερα! http://www.unep.org/youngchampions/

#YoungChamps #UN4Youth
-1:12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου