Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here:

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Topic 4 of the #Youth4Peace Global Online Consultations, focusing on the role of education in peacebuilding is now open for comments here: http://bit.ly/2syUjil
Share your views on any (or all) of the questions:
- What role does / should education play in the promotion of young people’s involvement in peacebuilding?
- How are formal and non-formal education initiatives enhancing youth agency and promoting sustainable peace?...
Δείτε περισσότερα
Το θέμα 4 των παγκόσμιων online διαβουλεύσεων, με επίκεντρο τον ρόλο της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της ειρήνης είναι πλέον ανοιχτό για σχόλια εδώ: http://bit.ly/2syUjil

Κοινοποιήστε τις απόψεις σας σε οποιαδήποτε (ή όλες) των ερωτήσεων:
- Ποιος ρόλος θα πρέπει να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στην οικοδόμηση της ειρήνης;
- Πώς είναι οι επίσημες και μη επίσημες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υπηρεσίας νέων και την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης;
- Χρησιμοποιείτε τη μη τυπική εκπαίδευση ως μέθοδο για την οικοδόμηση της ειρήνης; Αν ναι, πώς;
- Πιστεύετε ότι η " Εκπαίδευση της ειρήνης " / " Εκπαίδευση για μια κουλτούρα ειρήνης " είναι χρήσιμη για τη διατήρηση της ειρήνης; Εάν ναι, πού και πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση;

United Nations Development Programme - UNDP UN PeacebuildingSearch for Common Ground United Network of Young Peacebuilders

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου