Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Youth account for over 35% of the unemployed population worldwide.

Youth account for over 35% of the unemployed population worldwide. See how the International Labour Organization (ILO)
is working with partners to provide young people from disadvantaged backgrounds with labour market-relevant skills and exposure to the work environment: http://bit.ly/2DC4czt


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου