Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

How can we ensure that ALL people- regardless of their background- live with dignity in a healthy environment?

How can we ensure that ALL people- regardless of their background- live with dignity in a healthy environment?
Youth, ageing, ways to #EndPoverty, social protection, disabilities, sports, innovation...
These are just some topics to be discussed at the United Nations 56th Session on Commission for Social Development (#CSocD56) starting from tomorrow, 29 January, till 7 February! 
...Δείτε περισσότερα
Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι-Ανεξάρτητα από το ιστορικό τους-Ζουν με αξιοπρέπεια σε ένα υγιές περιβάλλον;

Νεολαία, γήρανση, τρόποι για να #endpoverty, κοινωνική προστασία, αναπηρία, αθλητισμός, καινοτομία...
Αυτά είναι απλά μερικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν στην 56 η σύνοδο της επιτροπής για την κοινωνική ανάπτυξη (#csocd56) από αύριο, 29 Ιανουαρίου, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου!

Follow live: http://webtv.un.org/
Αποκτήστε την πλήρη εικόνα: http://bit.ly/un-csocd56

#GlobalGoals #SDGs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου