Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Want to know what has been done so far since the Sustainable Development Goals

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Want to know what has been done so far since the Sustainable Development Goals (#SDGs) has been adopted?
See how countries and communities are leading the charge to speed up progress to transform our world by 2030: http://sdgs.undp.org/
via United Nations Development Programme - UNDP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου