Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Did you know that more than 3000 adolescents die every day from largely preventable causes?

Did you know that more than 3000 adolescents die every day from largely preventable causes? Find out from the World Health Organization (WHO)the main health risks that adolescents face today: http://bit.ly/2xffzvU
#UN4Youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου