Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Calling all young leaders from ASEAN countries and Timor-Leste using sport as a tool for development and peace!

Calling all young leaders from ASEAN countries and Timor-Leste using sport as a tool for development and peace!
UNESCO is currently accepting applications for the ASEAN Sport and the SDGS Youth "Funshop". Apply by 1 October today! More: http://bit.ly/2y2oMoP
#UN4Youth
Καλώ όλους τους νέους ηγέτες από τις χώρες asean και το τιμόρ-Λέστε να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως εργαλείο για την ανάπτυξη και την Ειρήνη!
Η UNESCO δέχεται σήμερα αιτήσεις για τον αθλητισμό του asean και την sdgs νεολαία "funshop". ισχύει μέχρι τις 1 Οκτωβρίου σήμερα! Περισσότερα: http://bit.ly/2y2oMoP
#UN4Youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου