Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Φροντίδα για όλη τη ζωή κάτω από τον ήλιο

Today is #WorldOzoneDay. The theme for 2017 is, "Caring for all life under the sun". This year marks the 30th anniversary of the #MontrealProtocol.
The #OzoneHeroes campaign by UN Environment follows the Guardians of the Galaxy and Iron Man as they discover humans are the heroes who solved the global crisis of ozone depletion. The campaign serves to emphasize that our human qualities are what equip us to solve the world’s most pressing problems. Join the campaign and get involved now! https://www.ozoneheroes.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου