Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

#NotMySchool

#NotMySchool is a youth-led global movement to end gender-based violence in and around schools. Help #TakeItForward by signing the call to action today: notmyschool.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου