Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΟΛΑΙΑ 2030 -

Σας παρουσιάζουμε το ελληνικό λογότυπο της στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία.
Τα Ηνωμένα 'Εθνη εργάζονται με τη Νεολαία για τη Νεολαία.
Σε έναν κόσμο στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε νέου είναι μία πραγματικότητα, είναι σίγουρο ότι κάθε νέος θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.
Ο Γενικός Γραμματέας ανέθεσε στην Ειδική του Απεσταλμένη για τη νεολαία, σε συνεργασία με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τους ίδιους τους νέους, να διαμορφώσουν την Στρατηγική του ΟΗΕ για την Νεολαία. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αυξήσει τις παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές δράσεις για την κάλυψη των αναγκών των νέων, να κάνει πραγματικότητα τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους ως φορείς αλλαγής.
Η στρατηγική είναι φιλόδοξη. Θα οδηγήσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στην ενίσχυση των νέων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο Οργανισμός επωφελείται πλήρως από τις απόψεις και τις ιδέες τους.
Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής αντικατοπτρίζουν και τους τρεις πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών:
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ειρήνη και Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου