Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

41 young Arabs between the ages of 18-35 were selected to participate in the Education for Sustainable Development Leadership

41 young Arabs between the ages of 18-35 were selected to participate in the Education for Sustainable Development Leadership Training in Beirut by UNESCO. The participants, coming from 17 Arab countries, are all active leaders in sustainable development in their communities working in fields including youth NGOs, Education, Communication, Advertising and Business.
The two-day programme aimed to empower youth leaders to inspire others to take action towards building more sustainable and resilient communities as well as to build a youth-led ESD network for exchange and collaboration. Read more about this programme here: http://bit.ly/1S46t
41 νέοι άραβες ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη στη βηρυτό από το UNESCO. Οι συμμετέχοντες, που προέρχονται από 17 αραβικές χώρες, είναι όλοι ενεργοί ηγέτες της αειφόρου ανάπτυξης στις κοινότητες τους που εργάζονται σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ Νέων, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα διάρκειας δύο ημερών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ηγετών των νέων για να εμπνεύσει τους άλλους να αναλάβουν δράση για την οικοδόμηση πιο βιώσιμων και ανθεκτική κοινοτήτων, καθώς και για την κατασκευή ενός δικτύου με την esd της Νεολαίας για την ανταλλαγή και τη συνεργασία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα εδώ: http://bit.ly/1S46t

#UN4Youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου