Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

19 August, World Humanitarian Day (WHD)


Every year today, on 19 August, World Humanitarian Day (WHD) brings the world together to rally support for people affected by humanitarian crisis and pay tribute to aid workers who help them. This year, we come together once again to reaffirm that civilians caught in conflict are #NotATarget.
So what are some things you can do?
- Sign the petition to demand world leaders take action to protect civilians at WorldHumanitarianDay.org
- Stand together in solidarity by posting a photo of yourself holding a sign using the " ____ is #NotATarget"
- Spread the word by sharing #NotATarget posts

Κάθε χρόνο σήμερα, στις 19 Αυγούστου, η παγκόσμια ανθρωπιστική ημέρα (whd) φέρνει τον κόσμο μαζί για να συγκέντρωση την υποστήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση και να πληρώσει φόρο τιμής στους εργαζόμενους που βοηθούν τους εργαζόμενους. Φέτος, θα για μια ακόμη φορά για να επιβεβαιώσουμε ότι οι πολίτες που βρίσκονται σε σύγκρουση είναι οι #notatarget.

Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις;
- Υπογράψτε την αίτηση για να απαιτήσουμε από τους ηγέτες του κόσμου να αναλάβουν δράση για την προστασία των πολιτών στο WorldHumanitarianDay.org
- Σταθείτε ενωμένοι στην αλληλεγγύη, από μια φωτογραφία του εαυτού σας κρατώντας ένα σημάδι χρησιμοποιώντας το " είναι #notatarget ____
- Εξάπλωση τη λέξη από #notatarget δημοσιεύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου