Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

World Telecommunication and Information Society Day 2017

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
World Telecommunication and Information Society Day 2017 focuses on the power of Big Data for development and aims to explore how to turn imperfect, complex, often unstructured data into actionable information in a development context and achieve the Sustainable Development Goals.
The UN Specialized Agency in charge of information and communications technologies is the International Telecommunication Union (ITU). On this day, find out about what ITU does for the world: http://bit.ly/Zn5ARa
Κόσμο τηλεπικοινωνιών και κοινωνία της πληροφορίας μέρα 2017 εστιάζει στην δύναμη του big data για ανάπτυξη και έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς να μετατρέψει το ατελές, περίπλοκη, συχνά αδόμητη δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης.

Η εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ στην κατηγορία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι η διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (itu). Αυτή τη μέρα, να μάθουμε για το τι σημαίνει για την ITU κόσμο: http://bit.ly/Zn5ARa

#WTISD2017 #GlobalGoals #ICT4SDG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου