Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

#DecentJobsforYouth

Worldwide, over 200 million youth are unemployed or trapped in working poverty. Join the global initiative to scale up action and make an impact on youth employment! http://bit.ly/DJFYHP #DecentJobsforYouth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου