Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Mark your calendar! January 22-24 is the world Economic Forum 2019!

Mark your calendar! January 22-24 is the world Economic Forum 2019!
 Young leaders will co-chair the annual meeting and share their perspective on Globalization 4.0 @wef Read more: https://bit.ly/2HhYjwN
Σημειώστε το ημερολόγιό σας! Ο Ιανουάριος 22-24 είναι το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ 2019! Οι νέοι ηγέτες θα συνεργασία την ετήσια συνάντηση και θα μοιραστούν την προοπτική τους για την παγκοσμιοποίηση 4.0 @wef διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2HhYjwN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου