Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

#IVD2018 Celebrates

#IVD2018 Celebrates the work of local volunteers globally and their impact on building #ResilientCommunities.
Become a UN volunteer https://bit.ly/2iWCJm1 or UN Online volunteer today! https://bit.ly/29HoEUJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου