Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

New data reveal that poor youth are among

New data reveal that poor youth are among the most vulnerable to bullying. Data are the key to change UNESCO. Learn more: http://ow.ly/V7uH30m6KDQ
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι φτωχοί νέοι είναι από τους πιο ευάλωτους στον εκφοβισμό. Τα δεδομένα είναι το κλειδί για την αλλαγή της UNESCO. Μάθετε περισσότερα: http://ow.ly/V7uH30m6KDQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου