Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

#Organetheworld #16days

In some countries, up to one-third of adolescent girls report their first sexual experience as being forced. Explore the facts about violence against women here: bit.ly/UNWomen-EndingViolence
#Organetheworld #16days

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου