Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

"i am a migrant" is the IOM - UN Migration Agency's platform

"i am a migrant" is the IOM - UN Migration Agency's platform to promote diversity and inclusion of migrants to society. Participate by sharing your story as a migrant to connect people with the human stories of migration! http://iamamigrant.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου