Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Between the ages of 15 and 29?

Φωτογραφία του χρήστη United Nations Youth.
Between the ages of 15 and 29? A citizen of and residing in one of the Member States of the European Union, European Free Trade Association or one of the countries of the Western Balkans? Be part of the Youth, Peace and Security European Regional Consultation!
40 young people who are active, enthusiastic and invested in promoting peace and security across the EU, EFTA, and the Western Balkans will be selected to help discuss and orient the role of youth in sustaining peace in their communities and countries. Find out more here: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth
Ανάμεσα στις ηλικίες 15 και 29; Πολίτης και κατοικεί σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή σε μία από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων; Να είστε μέρος της Νεολαίας, της ειρήνης και της ασφάλειας Ευρωπαϊκή Περιφερειακή διαβούλευση!
40 νέοι άνθρωποι που είναι ενεργοί, ενθουσιώδης και επενδύσει στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλη την εε, την εζες και τα δυτικά Βαλκάνια θα επιλεγούν για να βοηθήσουν στη συζήτηση και την ανατολή του ρόλου των νέων στη διατήρηση της ειρήνης στις κοινότητες και τις χώρες τους. Βρείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2tC1C5M
#Youth4Peace #UN4Youth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου