Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Calling all young photographers! UNESCO's

UNESCO Youth
Calling all young photographers! UNESCO's "If I were" photo contest is now accepting submissions in the run-up to the International Conference on Youth volunteering and dialogue. For more information on how to take part, visit https://en.unesco.org/if-i-were-global-youth-contest
Καλώ όλους τους νέους φωτογράφους! Η UNESCO είναι "Αν ήμουν" διαγωνισμός φωτογραφίας δέχεται τώρα υποβολές στην πορεία προς τη διεθνή διάσκεψη για τον εθελοντισμό των νέων και του διαλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να λάβουν μέρος, επισκεφτείτε το https://en.unesco.org/if-i-were-global-youth-contest

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου