Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Μάθετε περισσότερα για το SDGs

Οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξη  (SDGs) καθορίζουν παγκόσμιες προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 και επιδιώκει να κινητοποιήσει τις παγκόσμιες προσπάθειες γύρω από ένα κοινό σύνολο σκοπών και στόχων. Η πρόσκληση SDGs για παγκόσμια δράση μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την εξάλειψη της φτώχειας και να δημιουργήσουν μια αξιοπρεπή ζωή και ευκαιρίες για όλους, εντός των ορίων του πλανήτη.
Παρακαλώ κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα εικονίδια 17 SDG παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το στόχο και τους στόχους της.http://www.globalgoals.org/#the-goals 
  Αργότερα, το 2015, περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να εμφανίζεται για κάθε SDG, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των επιχειρήσεων, και επεξηγηματικά παραδείγματα των επιχειρηματικών λύσεων, οι δείκτες και τα εργαλεία.
Μεταξύ 2000 και 2015, οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) παρέχεται ένα σημαντικό πλαίσιο ανάπτυξης και επιτύχει την επιτυχία σε μια σειρά από τομείς, όπως η μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η βιώσιμη ανάπτυξη Στόχων (SDGs) επιτύχει τους ΑΣΧ, επεκτείνοντας τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εξάλειψη της φτώχειας και την αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων θεμάτων σε όλη την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης.
Οι SDGs γεννήθηκαν από ό, τι είναι αναμφισβήτητα η πιο περιεκτική διαδικασία στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, αντανακλά την ουσιαστική συμβολή από όλους τους τομείς της κοινωνίας και όλα τα μέρη του κόσμου. Μέσα από μόνο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, πάνω από 1.500 εταιρείες παρείχαν πληροφορίες και καθοδήγηση. Οι στόχοι είναι γενικής εφαρμογής στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. Οι κυβερνήσεις αναμένεται να μετατραπούν σε εθνικά σχέδια δράσης, πολιτικές και πρωτοβουλίες, που αντανακλά τις διαφορετικές πραγματικότητες και τις ικανότητες των χωρών τους κατέχουν.
Ενώ στοχεύουν κατά κύριο λόγο οι κυβερνήσεις, οι SDGs σχεδιαστεί για να συσπειρώσει ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, και να διαμορφώσει τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες για τις προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης γύρω από ένα κοινό πλαίσιο. Το πιο σημαντικό, οι SDGs αναγνωρίζουν το βασικό ρόλο ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν για την επίτευξή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών 

Την ευθύνη της προώθησης για τον Όμιλο έχει ο κ Ευθύμιος Μακαράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου